Înapoi

Alexe (Alexei) Mateevici…

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Alexe (Alexei) Mateevici (1888 – 1917)

Profesor, preot, scriitor și poet.
În 1897 este înscris de părinţi la şcoala teologică din Chişinău, pe care o termină în 1902, “cu privilegii”.
Îşi urmează studiile la seminarul teologic. Se împrieteneşte cu viitorul sculptor Alexandru Plămădeală, care studia şi el la seminar în aceeaşi perioadă. Peste 30 de ani A.Plămădeală va ridica un monument pe mormântul prietenului său din tinerețe…
În 1907, în primele numere ale ziarului “Basarabia” apar poeziile “Ţăranii”, “Eu cânt”, “Ţara”. Tot aici publică articolele “Sfântul Vasile – Anul Nou în obiceiurile moldovenilor basarabeni” şi “Din cântecele poporane ale Basarabiei”. Publică mai multe studii și articole religioase, scrie despre obiceiurile moldovenilor basarabeni.
Încununează opera sa poezia “Limba noastră” – odă limbii române, pe care a plăzmuit-o doar cu o lună înainte de deces.
În anul 1994, versurile poeziei “Limba noastră” au fost alese ca text al Imnului de Stat al Republicii Moldova.
Chișinăul i-a comemorat veșnicia, numind o stradă din centrul orașului cu numele poetului. Un colegiu din capitală la fel îi poartă numele.

A locuit pe strada, care în prezent îi poartă numele. Pe peretele casei sale a fost instalată o placă comemorativă.

Locație