Înapoi

Clădiri istorice

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Spitalul Evreiesc

Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău, alcătuit de Academia de Ştiinţe. Spitalul Evreiesc a fost fondat înainte de 1812, iar în 1843 a primit statut oficial. Începând din anii 70 ai secolului al XIX-lea au fost elaborate proiecte clădirilor stabilimentului...

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastic

Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice este o instituție publică de învățământ superior din Chișinău. Respectiva instituție este succesoarea Conservatorului de Stat din Chișinău, fondat în anul 1940, și a instituțiilor de învățământ muzical care și-au desfășurat activitatea la Chișinău începând cu anul 1919, când la inițiativa lui George...

Universitatea de Stat din Moldova

Universitatea a fost fondată la 1 octombrie 1946. Inițial, avusese 320 de studenți înscriși la 5 facultăți: Fizică și Matematică, Geologie și Pedologie, Istorie și Filologie, Biologie, Chimie. În cadrul celor 12 catedre activau 35 cadre didactice. Printre inițiatorii fondării universității se numărau Macarie Radu și Mihail Pavlov. În 1969,...

Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu”

Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogălniceanu” a fost creat în toamna anului 1965 sub egida Uniunii Scriitorilor din Moldova. Colecția muzeului constă din peste 100 mii de exponate, printre care cărți, obiecte de artă, documente. A fost inițial denumit Muzeul Republican de Literatură din RSSM. După deschiderea actualei Case a...

Biblioteca Națională a Republicii Moldova

Biblioteca Națională a Republicii Moldova, cu sediul în municipiul Chișinău, este principala bibliotecă a statului, care răspunde de conservarea, valorificarea și salvarea moștenirii culturale scrise. Biblioteca funcționează în conformitate cu principiile directoare UNESCO referitoare la acest tip de biblioteci; și face parte din componența Bibliotecii Digitale Europene. Biografia ei începe...

Casa Casso

Primele informaţii documentare cu privire la proprietatea imobiliară datează din 1863, când aparţinea secretarului de colegiu Aristotel Londis. În 1867, această proprietate a fost cumpărată de către soţia porucicului în rezervă Iulia Vichentievna Ianuşevski, care în 1869 a construit o casă cu subsol, autorul proiectului fiind arhitectul urban Alexandru Bernardazzi....

Casa Kligman

Monument de arhitectură de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe. Pe la mijlocul secolului al 19-lea, soţia general-maiorului Maria Markiva, a construit la colţul cartierului, mărginit de strada Sfatul Ţării o casă într-un etaj după un proiect -model...

Clădirea Primăriei municipiului Chișinău

La sfârșitul secolului al XIX-lea, primarul actual al orașului, Karol Schmidt, a inițiat construirea unui nou sediu pentru Duma orașului (primăria) pe locul ocupat de stația de pompieri. Proiectarea a fost încredințată arhitectului orașului de atunci Mitrofan Elladi. Renumitul arhitect Alexandru Bernardazzi a supravegheat construcția, care a fost finalizată definitiv...

Sala cu Orgă

La un pas de clădirea primăriei, admirăm Sala cu Orgă, care a fost construită la începutul secolului  XX. Astăzi o recunoști după culoarea sa albă și verdele de pe coloane. La începutul secolului XX, Duma orăşenească a luat decizia de a construi un sediu nou al Băncii municipale. Edificiul a...

Casa Herța

Foarte diferită de restul edificiilor, Casa Herța, situată astăzi pe bulevardul Ștefan cel Mare, reprezintă fostul muzeu de artă al țărilor Europei de Vest. Istoria acestei bijuterii arhitecturale începe în anii 30 ai sec. 19. Arhitectul de atunci a orașului Chișinău, a construit o casă într-un parter care în 1845...

Clădirea Președinției Republicii Moldova

A fost construită între anii 1984–1987, autorii proiectului fiind arhitecții Iuri Tumanian, A. Zalțman și V. Iavorski. Proiectată de la început ca edificiu cu profil administrativ, cu scopul de a găzdui Sovietul Suprem al RSS Moldovenești, această clădire a fost pregătită la începutul anilor ’90 ai secolului al XX-lea, fără...

Parlamentului Republicii Moldova

Edificiul a fost construit între anii 1976-1979 ai secolului XX, clădirea având forma curioasă a unei «cărți deschise». Autori proiectului câștigător au fost arhitecții Alexandru Cerdanțev și Grigore Bosenco. Proiectat de la început ca un edificiu cu profil administrativ cu scopul  inițial de a găzdui Comitetul Central al Partidului Comunist...

Clădirea fostului gimnaziu pentru fete fondat de principesa N. G. Dadiani

Clădirea de 2 etaje și jumătate  a fost construită în anul 1901, după un proiect efectuat de arhitectul Alexandru Bernardazzi și la comanda principesei Natalia Dadiani. Până atunci, în acest loc era situată o proprietate imobiliară veche, pe care consilierul de stat Mitrofan Purișkevici a vândut-o Consiliului gimnaziului pentru fete....

Casa Guvernului din Chișinău

Clădirea care găzduiește în prezent Guvernul Republicii Moldova a fost construită în perioada 1960-1965, după proiectul realizat al arhitectului S. Fridlin. Este situată în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, pe locul unde înainte erau amplasate sediul fostei Mitropolii și Casa Eparhială Basarabeană (distruse în timpul celui de-al II Război...

Clădirea fostului gimnaziu pentru fete al zemstvei basarabene

Gimnaziul particular pentru fete, care avea să-și mute sediul în această clădire, a fost fondat în 1864 de către Liubovi Beliugova. La un moment dat, acesta a trecut în gestiunea Zemstvei guberniale a Basarabiei. În martie 1880, Zemstva a achiziționat un lot de pământ, aflat la intersecția străzilor Gubernială și...

Circul de Stat din Chișinău

Circul din Chişinău a fost construit în anul 1981, arhitecţii fiind S. Şoihet şi A. Kiricenko. Timp îndelungat Circul deținea locul IV în lume și locul I în URSS după comoditate și capacitate (o capacitate de 1900 locuri pentru spectatori și 100 – pentru membrii trupelor de artiști). Clădirea a...

Moara Roșie

Moara Roșie a fost una dintre primele mori cu abur ridicate în Chișinău. Inițial, a fost construită în anii 1850–1860 din lemn și avea un singur etaj. În 1884 a fost reconstruită din piatră, deja cu 3 nivele. După ce a fost revândută de mai multe ori, în 1890 moara...

Clădirea Bibliotecii Municipale „Bogdan Petriceicu Hasdeu”

Istoria clădirii ce adăposteşte astăzi Biblioteca Municipală „Bogdan Petriceicu-Hasdeu” din Chişinău începe cu anul 1835, când municipalitatea a repartizat un lot de pământ pentru construcţii individuale familiei consilierului de colegiu Ivan Monastârski, funcţionar la Consistoriul Duhovnicesc al Basarabiei. Casa a fost proiectată în două etaje, iar construcţia s-a efectuat în...

Casa de raport a lui Shapiro

Casa de raport a lui Shapiro este un monument de arhitectură de însemnătate națională, introdus în Registrul monumentelor de istorie și cultură (nr. 114) a municipiului Chișinău și în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat (nr. 68). Este amplasat în Centrul istoric, pe strada București, 60. Ansamblul constă din...

Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală

Istoria lui începe în anul 1889, cînd Zemstva Basarabiei a organizat prima Expoziţie Agricolă şi Industrială, care a şi stat la baza fondării instituţiei muzeale. Cel mai vechi muzeu din Republica Moldova, în decursul anilor deseori i-a fost modificat numele. În prezent deţine un patrimoniu enorm de circa 135 mii...

Muzeul Național de Artă al Moldovei

Este un muzeu amplasat în centrul Chișinăului, fiind singura instituție de acest profil din Republica Moldova. A fost fondat în anul 1939 de către sculptorul Alexandru Plămădeală și Auguste Baillayre -pictor francez, profesor la „Școala de Belle Arte” din Chișinău, devenit și primul director al Muzeului Național de Artă al...

Muzeul Regia Transport Electric Chișinău

      Istoria transportului ecologic urban în Chișinău începe tocmai la 1888, atunci când Duma orășenească, în frunte cu primarul capitalei Karol Schmidt, a semnаt un contract cu reprezentanții Societății Belgiene în vederea creării unei rețele noi de transport – аșa numită „konka” – tramvai tras de cai. Marele...

Casa-muzeu „Aleksandr Pușkin”

Este un muzeu, sediul căruia este și un monument de arhitectură de valoare națională, inclus în Registrul de monumente de istorie și cultură a municipiului Chișinău. Edificiul respectiv este cel în care tânărul poet rus Aleksandr Pușkin (avea 21 ani) a locuit timp de câteva luni, după ce fusese exilat...

Catedrala Naşterea Domnului, Clopotnița, Arcul de Triumf

Catedrala a fost ridicată între 1830-1836. Ideea ridicării unui obiect de cult atît de important îi aparținea Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. Dar prima piatră la temelia edificiului s-a clădit doar peste 9 ani după plecarea lui în nemurire. Arhitectul Avraam Melnikov, ales prin concurs, a folosit pentru edificiu stilul neoclasic târziu...

Biserica Acoperământul Maicii Domnului (Biserica Măzărache,1752)

Cel mai vechi edificiu (inclusiv ecleziastic) care s-a păstrat până în prezent pe teritoriul Chișinăului actual, și singurul care păstrează arhitectura medievală moldovenească. Biserica Măzărache este atestată documentar în anul 1752 (anul sfințirii). Este numită în popor după numele ctitorului său – boierul, negustorul și pârcălabul de Chișinău Vasile Măzărache....

Biserica Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena (1777)

A fost biserica cimitirului satului Visterniceni, alipit mai târziu la oraș și devenit raionul Râşcani al capitalei. Biserica poartă hramul actual din anul 1834, după cererea boierului Iorgu Râşcanu de a schimba hramul Învierea Domnului în cel actual de Sfinții Împăraţi Constantin și mama sa Elena, schimbare efectuată în memoria...

Biserica armenească apostolică Sf. Maica Domnului (1803–1804)

După alipirea Basarabiei, în 1812 la Imperiul Rus, arhiepiscopul armenilor (1809–1828) din Moldo-Vlahia, Grigor Zakarian, a fost nevoit să se mute la Chișinău, titlul fiindu-i limitat la cel de arhiepiscop al armenilor din Basarabia, deși armenii de peste Prut continuau să i se subordoneze. Sub jurisdicția eparhiei armene din Basarabia...

Mănăstirea ,,Sfântul Mare Mucenic Teodor Tiron” (Ciuflea) (1854-1858)

Este unica mănăstire, de măicuțe, aflate pe teritoriul orașului Chișinău.  Catedrala ei constituie un templu din piatră albă, cu nouă cupole aurite, și a fost construită la îndemnul fraţilor Teodor (1796-1854) şi Anastasie (1801-1870) Ciufli, după proiectul arhitectului Luca Zaușchevici. Este cunoscută în popor drept „Mănăstirea Ciuflea”. Construcţia catedralei a...

Biserica Sf. Mare Mucenic Pantelimon (Grecească) (1891)

Ctitoria fraților de origine greacă – Ivan și Victor Sinadino, cetățeni de onoare ai orașului Chișinău, fii fostului primar Pantelion Sinadino, care a condus primăria de două ori – în 1837-1839 și 1840-1842. Biserica a fost ridicată timp de 5 ani, după proiectul neobizantin a lui Alexandru Bernardazzi, preconezând în...

Sf. Cuvioasa Teodora de la Sihla (1895)

Capela liceului pentru fete a Zemstvei basarabene a fost construită în anul 1895, ctitori fiind Teodor Krupensky şi fiica lui Eufrosinia, care a fost căsătorită cu principele Viazemski din Rusia. Arhitectul proiectului în stil bizantin a fost Alexandru Bernardazzi. Sfinţirea capelei a avut loc doar peste 27 ani din cauza...

Sf. Mare Mucenic Gheorghe (1819)

Din izvoarele istorice aflăm că construcţia Bisericii „Sfântul Gheorghe” a început în anul 1814, în centrul istoric al oraşului Chişinău, cu binecuvântarea Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodoni. Lucrările au demarat sub îndrumarea preotului Gheorghe, ajutat de conaţionalii săi bulgari. Unul din arhitecţii locaşului a fost arhimandritul Ioanikie, invitat din Sankt-Petersburg. Povara principală...

Sfântul Ierarh Nicolae

Locaşului sfânt i s-a dat denumirea de „Sfântul Ierarh Nicolae” în memoria primului ctitor – felcerul Nicolae Ivanov. Construcţia bisericii începe la 1901, după proiectul arhitectului orăşenesc Vladimir Ţiganko. După moartea ctitorului principal, soţia lui Ecaterina vinde casa cu 5500 ruble şi toată suma este transferată pe contul viitoarei biserici....

Biserica Duminica Tuturor Sfinţilor (1819- 1930)

Se consideră că anume această biserică din oraș a fost construită cel mai mult timp – tocmai peste 100 de ani! Totodată este și biserica care este cel mai des  vizitată  de enoriași – anume ea se află la intrarea în Cimitirul Central (numit și Armenesc) Aspectul actual al bisericii...

Catedrala romano-catolică Providenţa Divină (1840)

Comunitatea romano-catolică din Chişinău, compusă aproape exclusiv din polonezi, s-a format pe la finele anului 1830. Cu 10 ani mai târziu, cu contribuții financiare proprii, comunitatea ridică în 1840 un locaș sfânt. Proiectul bisericii a fost aprobat la Sankt Petersburg. Un rol important la elaborarea proiectului l-a jucat arhitectul și...

Biserica Sf. Treime – (1852-1862, sau 1869)

Biserica „Sfântă Treime” a fost fondată și sfințită de Arhiepiscopul Antonie Șocotov, pe teritoriul fostului cimitir al satului Muncești (în prezent, sectorul Botanica). Este o biserică construită după unul din proiectele-model, răspândite atunci pe teritoriul Basarabiei, și care se utilizau în cazuri ordinare. Arhitectura bisericii este eclectică, în baza stilului...

Sinagoga Habad Lubavitch (Sinagoga geamgiilor)

Această sinagogă a fost construită în perioada anilor 1896-1898, și a fost proiectată de arhitectul Tsalel Gershevich Ginger. Multă vreme a existat o regulă tacită în Chișinău conform căreia trebuia construită o sinagogă la fiecare 500 de evrei din oraș. În 1964, autoritățile municipale au ordonat închiderea tuturor sinagogilor din...

Sinagoga Centrală din Chișinău

SINAGOGA CENTRALĂ DIN CHIȘINĂU a fost fondată în anul 1886. Situată în partea istorică a Chișinăului, Sinagoga Sennaya este una dintre cele mai vechi sinagogi din capitală și din întreaga Republică Moldova. Rolul său în formarea comunității evreiești din regiune este excepțional. În ultimii ani, clădirea abandonată a sinagogii din...